ข่าวสารและกิจกรรม
  Home
ความเป็นมาของ KPT
ผลิตภัณฑ์
รอบรู้เรื่องมังคุด
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา

 

บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด
1620 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 086 -377 5138, 02 -693 0875
โทรสาร : 02 – 693 0806
E-mail : khunkapathai@hotmail.com, info@khunkapathai.com 


การเดินทาง
        - รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุทธิสาร ประตู 3
        - รถเมล์ สาย 73, 172 , 206, 514, 517, 528 , 259

        - เดินตรงมาทางถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 200 เมตร


บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด 1620 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 086 -377 5138, 02-693 0875 โทรสาร : 02 -693 0806
E-mail : khunkapathai@hotmail.com, info@khunkapathai.com